Δυσκολία: Εύκολο
Απαιτούμενος χρόνος: λιγότερο από μία ώρα
Λογισμικό: Visual Basic ή Visual C# Express Editions
Μέσα: Ένα FreeStyle ή FreeStyle Flash μετρητή γλυκόζης
Download: Download


Ο Scott Hanselman, ένα άτομο ΣΔΤ1, χρησιμοποίησε .ΝΕΤ για να κάνει δυνατή, την εξαγωγή σε μορφή XML ή CSV, των δεδομένων, για ανάλυση στο πρόγραμμα MIcrosoft Excel.....περισσότερα, εδώ: http://blogs.msdn.com/coding4fun/arc...7/2161924.aspx .