Το καλό

-Ο νόμος 2643 ψηφίστηκε το 1998 και προέβλεπε την πρόσληψη ΑΜΕΑ (Ποσοστό αναπηρίας 50%) σε ποσοστό 2% των προβλεπόμενων θέσεων και συγγενών τους (ποσοστό αναπηρίας 67%) σε ποσοστό 1% σε ΝΠΔΔ, καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσω διαδικασιών που ελέγχονται από ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ.

-Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από Α/βάθμια επιτροπή υγείας του ΙΚΑ και κάρτα ανεργίας στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ. Οι θέσεις βάσει νόμου πρέπει να προκηρύσσονται ετησίως.


...το κακό

- Δυστυχώς μέχρι σήμερα, από την εφαρμογή του νόμου έχουν γίνει 2 προκηρύξεις όλες κι όλες. Μόνη εξαίρεση μια επιπλέον προκήρυξη για θέσεις που αφορούσαν τυφλούς τηλεφωνητές το 2007.

- H πρόσληψη των συμμετεχόντων καθυστερεί υπερβολικά Ελευθεροτυπία 3/12/2006

- Οι επιτροπές του ΙΚΑ χρειάζονται τεμενάδες για να δώσουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό με αποτέλεσμα πολλές φορές οι ενδιαφερόμενοι να πηγαίνουν σε διαφορετικές επιτροπές για να καταφέρουν να αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναπηρίας το 50%.

...και το άσχημο

- Η πλημμελής εφαρμογή του νόμου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αδρανοποίησης του Ελευθεροτυπία 10/5/2006

- Οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν ακόμα και την κατάργηση του νόμου, ενώ αξιώνουν μείωση του ποσοστού θέσεων 2% που προβλέπεται για πρόσληψη σε ιδιωτικές εταιρείες http://www.proslipsis.gr/cmCat_treeP...&cm_prdid=1670

- Στο ζήτημα έχει πάρει θέση κι ο Συνήγορος του πολίτη

Η επόμενη προκήρυξη αναμενόταν για Μάρτιο 2007 και μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση.

Links - αρχεία

Η σελίδα της ΕΣΑΕΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Η έκθεση του Συνηγορου του Πολίτη
Ο νόμος 2643/98