Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Ας δώσουμε όλοι ένα χεράκι να μαζευτούν οι υπογραφές, είναι για καλό σκοπό.

“50 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία επιθυμούν να γίνουν ισότιμοι πολίτες

Κάνε το βήμα, Κάνε τη διαφορά

Ένα λεπτό από τον χρόνο σου μπορεί να αλλάξει τις ζωές 50 εκατομμυρίων πολιτών με αναπηρία

Υπογράψτε τώρα προκειμένου να συλλεχθούν 1.000.000 υπογραφές

Υπογράφω για μία Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα προστατεύονται μέσω της θέσπισης αποτελεσματικής νομοθεσίας, θα καταπολεμούνται όλες οι μορφές διάκρισης και θα διασφαλίζεται η πλήρης ένταξη 50 εκατομμυρίων πολιτών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή κοινωνία.”

http://www.1million4disability.eu