Ποσόν:
Μειωμένο εισητήριο κατά 50% σε όλες τις εσωτερικές διαδρομές του ΟΣΕ και ΚΤΕΛ. ΟΑΣΘ δωρεάν (πάσο ελεύθερης κυκλοφορίας αναπήρων)


Προϋποθέσεις:
Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 67%, τυφλούς (συνοδούς αυτών) , πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια, αιμολυπτική αναιμία, αιμορραγική διάθεση, νοητική καθυστέρηση Δ.Ν. μικρότερο του 30.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Ισχύουσα γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% με χρονική διάρκεια
- 2 φωτογραφίες
- Φορολογική ενημερότητα